Léčitelství
Ve světě Alagaësie netvoří magické léčitelství pouhou odnož či součást magie; jde naopak o zcela samostatnou a soběstačnou disciplínu, které je věnován celý jeden řád dračích jezdců.

Nejdůležitějším pojmem v celém umění léčitelské magie je určitý druh životní energie, známý pod elfským názvem Líf´unienëath. Tato životní energie koluje v těle každé živé bytosti, ačkoliv si její přítomnost většina ani neuvědomuje. Magické léčení je neobyčejně efektivní, protože dokáže vyléčit i těžká a smrtelná zranění nebo onemocnění; představuje však riziko jak pro léčitele, tak pro léčeného, neboť spočívá na principu předávání této životní energie z jedné bytosti do druhé. Vyžaduje se dokonalé soustředění, vnímání a sebeovládání ze strany léčitele; pokud není dostatečně koncentrován, může se mu tok energie vymknout z rukou a vyčerpat se až na pokraj smrti, což většinou vede také ke smrti pacienta, jehož tělo náhlý šok z přívalu energie nevydrží.

Magické léčitelství je doménou zejména elfů a dračích jezdců; mezi ostatními rasami existuje pouze malé množství zasvěcených, kteří dokáží Líf'unienëath efektivně ovládat, a tito jedinci se jen zřídkakdy o své učení dělí s jinými lidmi, ačkoliv někteří z nich kolem sebe koncentrují skupinu studentů, většinou zvaných "akolyté".

Magické léčitelství lze podpořit mnoha dalšími praktikami, například bylinkářstvím, kořenářstvím, lékařstvím, mastičkářstvím, likérnictvím a podobně.