Styly hraní
Na DRAO funguje hra několika způsoby – předně volným hraním, ve výpravách (questech) a v miniquestech, méně významně mise. Všechny způsoby jsou propojeny a hrajete je s tou samou postavou; každý druh hraní ovlivňuje v menší či větší míře dění v Alagaësii. Účastnit se můžete toho druhu hraní, který vám vyhovuje, nebo můžete hrát všechny (pokud se navzájem časově nekryjí – po skončení questu můžete hrát zase na Vroengardu a poté plynule přejít na miniquest, apod.).
Popsat takto jednotlivé herní možnosti je náročné, ale nebojte se, po zorientování na fóru vám již bude vše naprosto jasné, případně vám poradí některý ze starších hráčů.
Volná hra se odehrává v prostředí Vroengardu. Hra zde není nijak korigována Vypravěčem a je zcela v režii hráčů, vyjma občasných „zásahů shůry“, viz níže. Je nepsaným pravidlem, že ačkoliv příběh si zde tvoří hráči, nikdy se tu neobjevuje nějaká významná příběhová linie typu „přiletí nějaký ošklivák a zaútočí“. Vroengard je domovem jezdců a proto se zde řeší běžné věci – seznamování postav jezdců, trénink dovedností, čekání na dračí vejce, vyjížďky, hospodské zátahy, romantická rande u jezírek… Řeší se zde prostě soukromý život a vývoj jednotlivých postav, stejně tak je zde i čas na vyřešení nejrůznějších „mezilidských vztahů“ a interních strastí a radostí řádů.
Děj se line v podstatě nekonečně, čas se zde řídí podle informací o počasí.
„Zásahy shůry“ - jedná se o speciální úkoly zadávané vedením (Poslem), jichž se mohou účastnit jak jezdci, tak čekatelé. Jsou časově omezené a odehrávají se zároveň s volnou hrou (tudíž nemůžete jakkoliv šachovat s alternativností času, abyste mohli vyšašit jak hru ve volné, tak na úkolu). Tuto hru nevede žádný PJ, ani Posel. Je zadán jasný úkol a je na přihlášených hráčích, jak se příběhu zhostí. V podstatě si sami vymýšlí průběh. Posel se zjevuje pouze po vypršení časového limitu s vypsáním výsledku.
Miniquest je hra, kdy je příběh předem daný (resp. kostra příběhu je načrtnuta – jde o obdobu herních „jeskyní“), má dějovou linii a je řízen aktuálním PJem (pánem jeskyně – pověřeným adminem či hráčem, který udává, co se děje, jaký je příběh, okolí, NPC postavy a podobně).
Miniquesty mají příběh, tedy nejdou do nekonečna jako ostatní herní sekce, které si žijí každý den nonstop – jakmile se dohraje miniquestový příběh, téma končí, uzamyká se a postavy se vrací do běžného herního života.
Do miniquestu je třeba se vedoucímu nahlásit před jeho začátkem – pak se počet postav uzavře a teprve se začne hrát.
Miniquesty jsou určeny především pro nováčky, kteří ještě nesmí do velkých questů. Chápeme, že trávit dlouhou dobu nuděním se okolo chrámu, kdy je jedinou náplní vaší práce komunikace s ostatními, prostě není nic extra a mnohdy ani není důvod, proč psát (= nic se neděje, vaše postava není zrovna potřeba), ale v miniquestu celý děj závisí na tom, aby všichni hráči odehráli svou odpověď na aktuální dění udávané PJem, čili vaše odpověď je naprosto rozhodující..
Tím, že budete hrát miniquesty, se rapidně zvýší vaše šance na získání dráčete.
Na miniquestu může vaše postava získat zajímavé zkušenosti, předměty apod.

!!!Jelikož docházelo k tomu, že někdo se nahlásil do vícero MQ naráz a pak odpadl, v nynější době platí pravidlo, že můžete vést/hrát jenom v jednom MQ a do dalšího jít teprve, až bude dohráno, popř. pokud se jiný MQ nezaplní jinými hráči, kteří v jiném nehrají a tudíž mají přednost. Pokud má hráč náhle méně času, měl by jednoznačně upřednostnit rozehraný MQ před volnou hrou!!!
Výprava (neboli quest) má v sobě něco z obou dvou výše zmíněných stylů hraní. Nejjednodušeji ji můžeme popsat tak, že ji připodobníme k dětské hře „povídám, povídám pohádku“, kdy každý z účastníků řekne kousek příběhu, někdo jiný ho doplní a tak to jde pořád dokola.
Questy mívají nejdelší dobu trvání a účastnit by se jich měli jen ti hráči, kteří vědí, že mají dostatek času, protože quest se může táhnout delší dobu a stále vyžaduje relativně časté psaní příspěvků od zúčastněných hráčů.
Dějová linka je v něm načrtnuta Poslem a i během samotného děje se vyskytují Poslí zásahy korigující celou výpravu. Nejsou ale ani zdaleka tak časté jako v Miniquestech, děj více tvoří sami hráči. Questy se často zabývají záležitostmi, které ovlivňují běh celé Alagaësie, a proto se po jejich návratu (= po ukončení výpravy) obvykle alespoň lehce změní politická nebo ekonomická situace ve hře.
I v Questech můžete obdržet zajímavé předměty (třeba jezdecké meče!), vzácné zkušenosti, posílit dovednosti či se jakkoliv jinak obohatí život vaší postavy. Je možné, že průběh Questu může vyústit i v nějaké to zranění, proto buďte vždy ve střehu!
Hrají se, stejně jako miniquesty, pouze v jednom tématu. Pokud se přihlásíte na Quest a budete ho svou neaktivitou blokovat, můžete získat od Posla nemilý postih.

Dodatek - Hráči účastnící se questů nebo miniquestů nesmí zároveň hrát ve volné hře (pokud není určeno PJem/Vypravěčem už v úvodu jinak).
Mise jsou určeny pro ty, kteří se hlavně potýkají s dlouhodobější neaktivitou a volnou hru nestíhají, přesto však nechtějí nechat svou postavu zakrnět. V jistých případech se ale dá Mise využít k případnému zahrání/dohrání delšího časového úseku, který jste ve volné hře nevyužili, za účelem dovyplnit si příběh či vývoj své postavy. Podstatné je to, že časově se vám nesmí křížit vaše hra v Misi a volné hře!
Na misi můžete letět sami, nebo s někým, kdo má podobné časové možnosti, ale určitě nedoporučujeme skupiny větší než tři hráči... Průběh mise je zcela na vás, ale s jejím přibližným nástinem i výsledky musí být vedení předem srozuměno a souhlasit. Také vezměte na vědomí, že z osobních Misí nemůže vzejít náběh na HDL (leda by se vedení samo neozvalo, že jim zrovna váš příběh nahrává do karet).
Po schválení stačí misi jednoduše založit na příslušném místě a do tématu zkrátka psát tak, jak vám dovolí čas. Příběh si vedete sami.
Za misi lze získat nějaké dovednostní body, na rozdíl od případu, že se hráč vrátí po dlouhé neaktivitě a nehrál nic (žádné body si „jen tak“ připsat nesmí), ovšem v žádném případě neslouží mise k „nahrabávání“ bodů. Žádné extrémní naskillení si rozhodně neslibujte, nikdy to nebude víc, než byste získali běžnou aktivitou ve hře za tutéž dobu (tj. za dva měsíce rozhodně nebudete najednou mistry šermu, když jiný hráč aktivní ve volné hře se tomu věnoval ve hře půlrok).
Pokud máte rozehranou Misi, měli byste se snažit jí aktivně dohrát a neodsouvat jí až na poslední kolej. Proto Mise, které budou "ležet ladem" reálný měsíc vedení nemilosrdně uzamkne, případně skrze Posla seznámí hříšného hráče s vlastní verzí konce.