Styly hraní
Na DRAO funguje hra několika způsoby – předně volným hraním, ve výpravách a v miniquestech, méně významně mise. Všechny způsoby jsou propojeny a hrajete je s tou samou postavou; každý druh hraní ovlivňuje v menší či větší míře dění v Alagaësii. Účastnit se můžete toho druhu hraní, který vám vyhovuje, nebo můžete hrát všechny (pokud se navzájem časově nekryjí – po skončení výpravy můžete hrát zase na Vroengardu a poté plynule přejít na miniquest, apod.).
Popsat takto jednotlivé herní možnosti je náročné, ale nebojte se, po zorientování na fóru vám již bude vše naprosto jasné, případně vám poradí některý ze starších hráčů.
Volná hra se odehrává v prostředí Vroengardu. Hra zde není nijak korigována Vypravěčem a je zcela v režii hráčů, vyjma občasných „zásahů shůry“, viz níže. Je nepsaným pravidlem, že ačkoliv příběh si zde tvoří hráči, nikdy se tu neobjevuje nějaká významná příběhová linie typu „přiletí nějaký ošklivák a zaútočí“. Vroengard je domovem jezdců a proto se zde řeší běžné věci – seznamování postav jezdců, trénink dovedností, čekání na dračí vejce, vyjížďky, hospodské zátahy, romantická rande u jezírek… Řeší se zde prostě soukromý život a vývoj jednotlivých postav, stejně tak je zde i čas na vyřešení nejrůznějších „mezilidských vztahů“ a interních strastí a radostí řádů.
Děj se line v podstatě nekonečně, čas se zde řídí podle informací o počasí.
„Zásahy shůry“ - jedná se o zásahy Posla do volné hry, prostřednictvím kterých můžete i v běžném, každodenním životě zažít také trochu adrenalinu nebo mystična. Tyto herní zásahy probíhají nahodile a souběžně s herním časem, a účastnit se jich mohou Jezdci i novicové bez rozdílu. Pro představu jde například o trhy ve městě, různé oslavy, příchod zajímavých NPC, která mohou s hráči chtít směňovat, neštěstí typu oheň nebo třeba i ten zavrhovaný útok oškliváka.
Miniquest je hra, kdy je příběh předem daný (resp. kostra příběhu je načrtnuta – jde o obdobu herních „jeskyní“), má dějovou linii a je řízen aktuálním PJem (pánem jeskyně – pověřeným adminem či hráčem, který udává, co se děje, jaký je příběh, okolí, NPC postavy a podobně).
Miniquesty mají příběh, tedy nejdou do nekonečna jako ostatní herní sekce, které si žijí každý den nonstop – jakmile se dohraje miniquestový příběh, téma končí, uzamyká se a postavy se vrací do běžného herního života.
Do miniquestu je třeba se vedoucímu nahlásit před jeho začátkem – pak se počet postav uzavře a teprve se začne hrát.
Na miniquestu může vaše postava získat zajímavé zkušenosti, předměty apod.
Výprava je ze všeho nejpodobnější miniquestu na steroidech. Je vedena Poslem v roli PJ. Výpravy mívají nejdelší dobu trvání a účastnit by se jich měli jen ti hráči, kteří vědí, že mají dostatek času, protože se mohou táhnout delší dobu a stále vyžadují relativně časté psaní příspěvků od zúčastněných hráčů. Výprav se často účastní daleko větší počet hráčů než je tomu u miniquestů, před přihlášením je tedy také třeba vzít do úvahy, že se nezavazujete jen k pravidelnému a častému psaní příspěvků, ale také ke čtení velkého a rychle přibývajícího kvanta textu, které může být pro některé hráče velmi stresující.
Výpravy se často zabývají záležitostmi, které ovlivňují běh celé Alagaësie, a proto se po jejich návratu (= po ukončení výpravy) obvykle alespoň lehce změní politická nebo ekonomická situace ve hře.
I ve výpravách můžete obdržet zajímavé předměty (třeba jezdecké meče!), vzácné zkušenosti, posílit dovednosti či se jakkoliv jinak obohatí život vaší postavy. Je možné, že průběh výpravy může vyústit i v nějaké to zranění, proto buďte vždy ve střehu!
Hrají se, stejně jako miniquesty, pouze v jednom tématu. Pokud se přihlásíte na výpravu a budete ji svou neaktivitou blokovat, můžete získat od Posla nemilý postih.

Dodatek - Hráči účastnící se miniquestů by neměli zároveň hrát ve volné hře (pokud není určeno PJem už v úvodu jinak). Hráči účastnící se výprav nehrají zároveň ve volné hře, ani se v době probíhající výpravy nehlásí do nových miniquestů.
Mise jsou určeny pro ty, kteří se hlavně potýkají s dlouhodobější neaktivitou a volnou hru nestíhají, přesto však nechtějí nechat svou postavu zakrnět. V jistých případech se ale dá Mise využít k zahrání/dohrání delšího časového úseku, který jste ve volné hře nevyužili, za účelem dovyplnit si příběh či vývoj své postavy. Podstatné je to, že časově se vám nesmí křížit vaše hra v Misi a volné hře!. Proto je velmi důrazně doporučeno stanovit si už v úvodu mise kdy na ni postava vyráží a kdy se z ní zase vrací.
Na misi můžete letět sami, nebo s někým, kdo má podobné časové možnosti, ale určitě nedoporučujeme skupiny větší než tři hráči... Průběh mise je zcela na vás, ale s jejím přibližným nástinem i výsledky musí být vedení předem srozuměno a souhlasit. Také vezměte na vědomí, že z osobních Misí nemůže vzejít náběh na HDL (leda by se vedení samo neozvalo, že jim zrovna váš příběh nahrává do karet).
Po schválení stačí misi jednoduše založit na příslušném místě a do tématu zkrátka psát tak, jak vám dovolí čas. Příběh si vedete sami.
Za misi lze získat nějaké dovednostní body, na rozdíl od případu, že se hráč vrátí po dlouhé neaktivitě a nehrál nic (žádné body si „jen tak“ připsat nesmí), ovšem v žádném případě neslouží mise k „nahrabávání“ bodů. Žádné extrémní naskillení si rozhodně neslibujte, nikdy to nebude víc, než byste získali běžnou aktivitou ve hře za tutéž dobu (tj. za dva měsíce rozhodně nebudete najednou mistry šermu, když jiný hráč aktivní ve volné hře se tomu věnoval ve hře půlrok).
Pokud máte rozehranou Misi, měli byste se snažit jí aktivně dohrát a neodsouvat jí až na poslední kolej.
Vzhledem k dlouhodobému problému s dohráváním je nově zavedeno, že v ten samý čas mohou probíhat maximálně tři miniquesty, přičemž hráči se mohou účastnit zároveň pouze dvou z nich, ať už jako PJ, nebo jako hráč. Výjimku tvoří výpravy a výcviky, na které se můžete hlásit i v případě, že jste tuto “kvótu” již naplnili - v takovém případě tak však činíte "na dluh" a pokud v době průběhu výpravy či výcviku dokončíte probíhající miniquest/misi, neznamená to, že se hned můžete hlásit na další.

Dále také existuje jisté pořadí důležitosti jednotlivých her. DRAO je stále volnočasovou aktivitou, avšak pokud na vás vaši spoluhráči netrpělivě čekají v miniquestu, je poněkud nešťastné, když místo toho vesele vypisujete ve volné. Silně proto apelujeme, abyste během psaní upřednostnili ty hry, které stojí výše na tomto pomyslném “žebříčku”.

!!! výpravy > výcviky > miniquesty jako PJ > miniquesty jako hráč > mise > volná hra !!!