Vaše postava

První kroky k vytvoření postavy
Tvorba postavy začíná na herním fóru – registrací. Aby se zabránilo zmatkům, mělo by se vaše uživatelské jméno shodovat s křestním jménem postavy. V sekci „Registrace nové postavy“ naleznete detailně popsanou předlohu pro vytváření karty postavy, kterou si okopírujete do nového tématu (tlačítko „Nové téma“), vyplníte a odešlete. Poté vyčkejte na vyjádření admin teamu, zda-li je vaše karta schválena a přijata do hry (schválení může trvat 1-5 dní). Většinou vás vedení upozorní na případné nesrovnalosti ve vaší kartě či požádá o její úpravu; nelekejte se, jde pouze o dobře míněné připomínky. Po schválení postavy můžete začít hrát i psát do mimoherních témat.

Kopírovat cizí karty nebo postavy z jiných webů či RPG her samozřejmě není povoleno. Při psaní karty se prosím pokuste o gramatickou správnost a používejte diakritiku.

Povolené je mít pouze jednu postavu aspirující na dračího jezdce; po domluvě s admin teamem je možné založit si ještě vedlejší postavu.
* Admin team NEMÁ za povinnost přijímat do hry každou herní postavu. Pokud je herní karta hrubým způsobem nevyhovující, má vedení právo vyžadovat její úpravy až do doby, dokud nebude přijatelná. Děkujeme za pochopení. *
Jak vytvořit herní postavu
[Jméno] Prvním krokem je nejčastěji výběr jména a rasy. Jméno vybírejte pečlivě; pravděpodobně vám tak budou spoluhráči říkat i mimo hru. Povolená jsou jak reálná, tak i vymyšlená jména; vyhněte se ale jménům reálných osobností (Julius Cézar, Katy Perry) a příliš známým jmen z knih nebo filmů (Eragon, Legolas). Při výběru jména berte také ohledy na vybranou rasu.

[Rasa] Před zvolením rasy si prosím nezapomeňte načíst informace o ní v sekci Herních reálií; ne vždy se náš koncept jednotlivých ras shoduje s Paoliniho světem. Každá rasa má navíc o něco jiné podmínky pro přijetí karty.

[Věk] Věk postavy můžete zadat buďto jako přesné číslo (které si ale budete muset během hry aktualizovat), nebo jako orientační údaj (dítě, mladý dospělý, dospělý,…). Elfové stárnou samozřejmě odlišným způsobem (viz. Reálie -> Elfové).

[Jazyk] Nejrozšířenějším jazykem v Alagaësii je lidský jazyk; hovoří jím také většina členů jiných ras, kteří s lidmi přichází do styku. Naopak elfštinu ovládají většinou pouze elfové a mágové, stejně tak je vzácná znalost trpasličího nebo urgalského jazyka.

[Víra a bydliště postavy] Doporučujeme si důkladně promyslet náboženství vaší postavy (jejich soupis najdete opět v herních reáliích). Je důležité si uvědomit, že v Alagaësii v podstatě neexistuje ateismus; určitá víra je hluboce zakořeněná téměř v každé společnosti na kontinentě. Jde o důležitý aspekt zejména při komunikaci s jinými postavami; zatímco společné vyznání je může sblížit, odlišné může naopak vyvolat konflikt. S ohledem na náboženství je vhodné zvolit si bydliště (většina postav samozřejmě žije na Vroengardu, jen zřídkakdy z tama ovšem i pochází).

[Povolání] Při psaní ostatních informací o vaší postavě nezapomínejte, že Alagaësie se nachází zhruba v době 14./15. století (orientačně – špína, mor, gotika, chudoba, negramotnost), a třebaže je DR zejména fantasy hrou, řídíme se spíše historickými podklady než Paoliniho světem. Postava by měla být alespoň trochu uvěřitelná – zejména co se týče povolání. Je mnoho zajímavých profesí, kterým se může věnovat – kupec, farmář, tkalec, bednář, kuchař/kuchtička, švec, švadlena, barvíř, kameník, podkoní, hrnčíř, košíkář, malíř… postavy s povoláním typu „osiřelá dívka potloukající se po světě“ nebo „čekatel na draka“ nepřijímáme! Rádi do hry uvítáme i postavu „záporného“ povolání, jako je zloděj, podvodník, lichvář… Není radno ale zapomínat na to, že v Alagaësii, stejně jako všude jinde, platí zákony a nechá-li se postava chytit, může ji čekat trest.

Rozhodnete-li hrát za postavu šlechtice nebo šlechtičny (zkrátka aristokracie, která se povoláním nemusí vůbec zabývat), nezapomeňte si na fóru prohlédnout sekci „Diplomacie“ -> „Přehled mocensky významných rodů“; i v případě, že vaše postava nebude pocházet z významného rodu, je vhodné napsat, kterého z nich je její rodina vazalem.
Momentálně však není možné mít postavu z hlavní rodové linie již sepsaných rodů a jakoukoliv manipulaci s jejími příslušníky je třeba prokonzultovat s vedením. Stejně tak pamatujte na to, že nároky na šlechtice budou také o něco vyšší.

[Dovednosti] Poměrně přísně se pohlíží na dovednosti začínajících postav. Vaše postava se bude během hry bohatě rozvíjet, proto je tomuto vývoji vhodné nechat místo; není vůbec nutné začínat s dokonalou postavou. Při tvoření dovedností je důležité dbát na věk a zázemí postavy – každá dovednost by totiž měla být nějakým způsobem odůvodněna. Není možné, aby byla dvacetiletá postava mistrem magie, stejně tak není důvod, proč by křehká dívka z aristokratické rodiny měla dokonale ovládat šerm místo etikety. Na „kouzelné dědečky“ u cest, kteří jen tak učí osiřelé děti magii, lukostřelbě apod. nehrajeme…

Nezapomínejte si herní kartu udržovat aktualizovanou – vaše postava se totiž během hry vyvíjí jak povahově, tak i dovednostně, a díky dopisováním do karty si udržujete přehled nejen vy, ale i vaši spoluhráči. Někteří hráči si také do karty zapisují seznam postav, které během hry ta jejich potkala; vřele to doporučujeme!