JAK NAPSAT KARTU - PŘEDLOHA

Do tohoto fóra patří veškeré žádosti o přijetí nového herního charakteru.
Odpovědět
Uživatelský avatar
Posel
Příspěvky: 591

JAK NAPSAT KARTU - PŘEDLOHA

Příspěvek od Posel »

Před psaním karty se ujistěte, že jste si vše důkladně přečetli!
Naše reálie se trochu liší od knižní předlohy v rámci zachování férovějšího systému pro všechny. Bez základu jako jsou pravidla nebo základní reálie se při psaní karty neobejdete.

Založení karty
Předlohu si zkopírujte do nového tématu (tlačítko Nové téma) v sekci „Registrace nové postavy“ (názvem tématu bude jméno vaší postavy) a vysvětlující text nahraďte textem svým. Pokud během přijímání něco v kartě změníte, barevně nebo tučně text označte a dejte o tom vědět novým komentářem. Vedení řeší zároveň někdy i deset nových karet, skutečně je pro ně značně nepohodlné číst vše znovu a znovu, jen aby zjistili, že jste změnili dvě slova.
Po schválení karty si odkaz na ni vložte do podpisu - usnadní to hru vašim spoluhráčům.

Čím více informací do své karty zahrnete, tím dříve se budete moci do hry zapojit. Pište ve větách, pokud možno se pokuste vyhnout větám holým ("Narodil se. Pak šel do učení. Tam se naučil kovářské práci. Odcestoval.") i větám příliš rozvětveným ("Michael se narodil své matce, Leontýně, a otci, Josefovi, měl velmi šťastné dětství s mnoha sourozenci, když trošku povyrostl, šel do učení, které mu dohodil jeho strýc, velký kovář, co vlastnil dílnu, a naučil ho kovářské práci, kterou potom využil na mnoha svých cestách po Alagaësii, například když šel do přístavního města u moře, kde dostal práci jako kovář, byl výborný a měl mnoho učedníků, kteří ho bezmezně milovali a uznávali..."). Kopírovat částí cizích karet nebo přímo z cizích webů je přirozeně zakázáno.
Při psaní karty využívejte diakritiku a snažte se o gramatickou správnost (samozřejmě, za pár chybiček vám nikdo hlavu neutrhne).

Prosím, neurgujte adminy každých pět minut, kdy už se podívají na vaši kartu! Přijetí karty trvá většinou 1-5 dní, podle toho, jak jsou zrovna admini vytíženi. Může se stát, že bude vaše karta přijata během dvou hodin, někdy se ovšem proces přijímání může protáhnout i na pár týdnů, měsíc a víc (obzvláště pokud je nutno kartu z vaší strany před přijetím několikrát upravit). Po měsíci bez úprav na vaší straně se nová a netknutá registrace smaže.
Rovněž mějte na paměti, že posouzení karet spadá výhradně do kompetencí členů vedení a jimi pověřených starších hráčů.
Abychom se nezaobírali toutéž kartou sto let, protože uchazeč si ani nepřečetl výtky, natož aby učinil řádné opravy, každá karta má pomyslné tři pokusy, neboli tři revize, během níž může novic požádat o skutečně kompletní a vyčerpávající projití karty někým z vedení – v případě, že ani třetí pokus nedopadne úspěšně, registrace se smaže. Pro běžného člověka není problém vejít se do tří pokusů, ti méně běžní si na další pokus vytvořit kartu počkají tři měsíce, během nichž mají spoustu času skutečně pročíst místní materiály.

Nezapomínejte, že není těžké si postavu vymyslet, ale je už horší převést její život a schopnosti do uvěřitelné praxe (dítě obyčejné rodiny střední a většinou i vyšší vrstvy si opravdu nemá šanci pořídit meč, dokud se nestane jezdcem, stejně tak trpaslík kovář asi nebude mistr magie, člověk nebude mít žluté nebo červené oči (20 chapadel, čtyři ruce...), atp.). Mějte na paměti, že Alagaësie se nachází zhruba v době 14./15. století (orientačně si představ: špína, mor, gotika, chudoba, negramotnost). Více se řídíme historickými podklady než přímo Paoliniho světem (viz reálie).
POSTAVA:
Základní informace
Jméno: Jméno vaší postavy. Přirozeně byste měli vybírat jméno s ohledem na rasu a postavení vaší postavy; Vznešený elf se bude jen těžko jmenovat Pepík Hrábě, stejně tak se zase otrhaný lidský sirotek bez prostředků asi nebude představovat jako lord Azh´ Ghadmalioran z Tripole.
Jména z Paoliniho knih (Eragon, Brom...) je přirozeně zákázáno používat, stejně tak nejsou povolena jména z jiných knih a filmů (Frodo, Brumbál), jména nepůsobící jako normální jméno (Cuclík, Pusinuška...), jména, která jsou až moc krkolomná (Nfhhghz…), jména, která jsou rádoby „vtipná“ (Jack Off, Fuck Yeah...) a tak dále. Jména můžete používat jak reálná, tak i vymyšlená (pokud jsou zvučná, vyslovitelná a působí jako jméno).

Pohlaví: Mužské/Ženské (Pokud je vaše postava žena, ale postavou a vystupováním působí jako muž a vice versa, je vhodné to zde poznamenat)

Rasa: „Základní“ a nejuniverzálnější rasou v Paoliniho světě jsou lidé, vybrat si však můžete i postavu elfa, půlelfa, trpaslíka či urgala. Před zvolením rasy si prosím nezapomeňte pročíst informace o ní v sekci reálií (vpravo, článek Hratelné rasy). Každá rasa má o něco jiné podmínky pro přijetí karty.

Věk: Jak přibližně je vaše postava stará? Pro jednodušší orientaci (abyste nemuseli řešit kdy vlastně ve hře končí rok) doporučujeme psát věk postavy v termínech „dítě“, „velmi mladý“, „mladý dospělý“, „dospělý“, „postarší“, „velmi starý“... Od věku nezapomeňte odvíjet vlastnosti postavy – „velmi mladý“ člověk jen těžko bude ovládat dvacet různých zbraní a bude znát všechny knihy kouzel, na druhou stranu „postarší“ člověk již bude mít sice výhodu ve znalostech a zkušenostech, ale jeho fyzická síla a schopnosti budou spíše klesat.
Můžete samozřejmě využít kalendář a napsat si přesné datum i číslo, ale pak budete muset myslet na to, že věk je třeba časem ručně aktualizovat.
Elfové a trpaslíci stárnou jiným způsobem než lidé.

Povolání: Povolání vaší postavy – čím se živí, aby si vydělala na chleba? Tato informace je důležitá proto, že čekatelé na draka přichází do města, ve kterém jim nikdo nocleh zadarmo nedá – a proto si často potřebují nějakou tu práci najít. Pozor na to – I kdyby byla povaha práce vaší postavy jakkoliv podřadná (umývač talířů, holka pro všechno…), je to stále práce – což se nedá říct o práci typu „dobrodruh“, „flákač“ nebo „čekatel na draka“!
Povolání v Alagaësii jsou nekonečně rozmanitá a jistě přijdete na nějaké, které vaší postavě sedne – kupec, farmář, tkalec, obchodník, bednář, kuchař či kuchtička, švec, švadlena, barvíř, kameník, dělník na stavbě, podkoní, hrnčíř, košíkář, sklář, řezník, sedlák, pastevec, trhovec, rybář, bard, malíř, vychovatelka, učitel, sázkař, alchymista, knihtiskařka… Možností je mnoho a každá z nich nabízí zajímavý základ pro povahu a historii postavy. Některá řemesla nejsou ve městě stále vůbec, u jiných můžete narazit, že je prostě zamítneme, protože už je jich moc (platí především pro povolání typu kovář, lovec, šlechtic a rytíř... vážně toho existuje víc).
V současné době není z důvodu průběžného "přemnožení" povolena profese kováře a lovce, atp. Zkrátka platí omezení těchto frekventovaně oblíbených zaměstnání. Případná karta s ním bude muset být kvalitativně výrazně přesvědčivější.

Jazyk: Jakým jazykem vaše postava mluví a jaké další ovládá. Mezi jazyky patří lidský jazyk, elfský (starověký) jazyk, trpasličí jazyk a jazyk urgalů. Před komunikací s nějakou postavou doporučujeme shlédnout jeji kartu, zdali mluvíte tím samým jazykem. Elfštinu obvykle ovládají elfové a mágové, znalost trpasličtiny a urgalštiny bude logicky u postav jiných ras také vzácná.

Informace o vlastnostech a zázemí postavy
Jakákoliv historická/rodinná návaznost postav na charaktery z Odkazu dračích jezdců je přísně zakázána, stejně jako příbuznost s Dračími jezdci.

Rod: (pouze postavy šlechty, tzn. pokud nejste šlechtic, úplně vynechejte)
Momentálně není možné mít postavu z hlavní rodové linie již sepsaných rodů a jakoukoliv manipulaci s jejími příslušníky je třeba prokonzultovat s vedením. Stejně tak pamatujte na to, že nároky na šlechtice budou také o něco vyšší.

Rodina: Jestliže má vaše postava nějaké předem dohodnuté rodinné vztahy s postavou jiného hráče, je nutné to zde uvést pro větší přehlednost. Stejně tak se v tomto bodě můžete rozepsat o rodině a zázemí vaší postavy. Např. stýká se vaše postava ještě se svou rodinou? Jaké k ní má vztahy? Bydlí s nimi, nebo se již nevídají a postava žije vlastní život? Má nějakou manželku, děti? Nebo ji nějaké trvalé vazby nezajímají? Vydělává si postava sama, nebo dostává peněžní výpomoc od rodiny?

Bydliště/Původní bydliště: Vyberte místo, kde žije, či původně žil Váš herní charakter, pokud nebydlí ani nepochází z Vroengardu. Doporučujeme použít mapu Alagaësie (desky knih, internet). Pokud města neznáte, stačí zhruba načrtnout charakter bydliště – zdali šlo o město obchodního či vojenského charakteru, jestli bylo menší či větší, proč postava domov opustila, a tak dále.

Vzhled: Tělesná konstrukce postavy, barva očí, vlasů, kondice, zkrátka vše, čeho si na postavě všimnete na první pohled – i to, čeho si hned tak nevšimnete. Dále sem patří předpoklady pro fyzické aktivity, znamení, podle kterých se postava pozná, zajímavé tělesné znaky, tetování, účes, šperky, šatník… U vzhledu se pokuste rozepsat.

Povaha, záliby: Pro ujasnění je lepší pokud povahové rysy rozdělíte na dvě části – na ty, kterými je postava typická při běžné komunikaci, a na její niterní charakter, který ostatní postavy vyvozují až díky častějšímu kontaktu, případně i ty, které postava skrývá. Nezapomeňte, že stejně jako v reálném životě bude vaše postava zřejmě míň nějaké kladné stránky, ovšem také některé záporné. Stejně jako u vzhledu vítáme spíše delší souvislý text než pár hesel.

Historie postavy: Historie vaší postavy od dětství až do aktuálního věku. Každý píše svou historii z jiného úhlu, proto nechceme udávat žádnou formu pro její psaní.

Víra postavy: Je důležité si uvědomit, že v Alagaësii v podstatě neexistuje ateismus; určitá víra je hluboce zakořeněná téměř v každé společnosti na kontinentě. Jde o důležitý aspekt zejména při komunikaci s jinými postavami; zatímco společné vyznání je může sblížit, odlišné může naopak vyvolat konflikt. Pokud jako 90 % postav mermomocí chcete ateismus, tedy absolutní nevíru, jsou přijímána jen velmi dobrá odůvodnění, proč ve světě, kde je víra obvyklá, jste vy ta černá ovce.

Doplňující (nepovinné) vlastnosti:

Motivace a cíle: Co vede vaši postavu dál v její životní cestě? Vymyslete jí pár krátkodobých i dlouhodobých cílů (motivací "stát se Dračích jezdcem" tu ovšem nikomu zrak nevytřete, normální člověk ani nepočítá s tím, že by zrovna jeho potkalo takové neuvěřitelné štěstí).
Obavy a strachy: Čeho se vaše postava bojí? Obavy mohou být odůvodněné i neodůvodnitelné (fobie), hmotné i abstraktní. Nebojte se bát se, vaší postavě to dodá rozměr. Slabosti také tvoří součást charakteru.
Inventář:

Dovednosti
Nejvýznamnější dovednosti, které vaše postava má nebo v nich vyniká. Počáteční maximum vypsaných schopností je 8 (4 v sociálních, 4 ve fyzických, plus rozumné množství jiných dovedností), minimum určené není. V průběhu hry si můžete samozřejmě své schopnosti rozšiřovat pomocí questů a výcviků.
Dovednosti se musí odvíjet od fyzických i charakterových vlastností postav, věku a historie.
Mějte prosím na paměti, že bodování slouží pouze k lepší orientaci u fyzických dovedností - u zbytku je tedy zcela zbytečné, ne-li přímo matoucí, a mnohem větší důraz je kladen na psaný text.


Fyzické dovednosti:
Fyzické dovednosti postavy, např. atletika, boj s určitou zbraní, přesnost, akrobacie, rychlý běh, mrštnost... Pro přehlednost si můžete jednotlivé schopnosti "bodovat" na škále 1-10 bodů s tím, že u "vrozených" dovedností jako síla, rychlost, hbitost nebo odolnost je už 1 vlastně lehký nadprůměr, 5 velmi výrazný nadprůměr a 10 prakticky nadpřirozená dovednost.
U "naučených" dovedností (typicky boj se zbraní) představuje 1 základ (rozpozná na kterém konci se drží meč), 5 schopného a zkušeného válečníka a 10 je válečný veterán, který si prošel obřím množstvím tvrdých bitev, neochvějný v jakékoliv situaci a pod jakýmkoliv tlakem, bojovník, který dokonale splývá se svojí zbraní a používá ji tak skutečně, jako kdyby se jednalo o prodloužení jeho vlastní paže (bůh Thor ničí kladivem ledové obry a stíhá při tom svačit). Všechny metafory bodování pro vaši představu viz níže.
Samozřejmě u dovedností jako například jízda na koni či plavání bohatě stačí napsat spíše něco jako určující označení "začátečník" (je rád, že se udrží v sedle), "pokročilý" (zvládne ject pár hodin, zvíře zvládá slušně) nebo "mistr" (naprosto dokonale rozumí zvířeti, nespadl by takřka za žádných okolností, má najeté měsíce cestování v sedle a na zadku má permanentní mozoly"). Čili přesně ten popisný prvek, který vidíme raději než čísla.

Samozřejmě je vítané zmínit i všechny případné "anitalenty".

Pokud si do registrace coby šlechtic či bojovník nahrnete meč, mějte na paměti, že k ovládání meče a štítu naráz je třeba mít zároveň alespoň 2 body u síly, a k ovládání těžších zbraní (například obouruční meč) je třeba mít alespoň 5 bodů u síly.

Pozn. u dovedností není potřeba brát ohled na rasu, tzn. 1/10 je u člověka nadprůměrné na člověka a 1/10 ze u elfa nadprůměrné na elfa (tzn. neplatí 1/10 - člověčí nadprůměr a 6/10 elfí nadprůměr).

Sociální dovednosti: Sociální vlastnosti postavy, díky kterým ve společnosti „neplave“, a chování ve společnosti - diplomacie, intrikářství, smysl pro humor, svádění, důvěryhodnost, důstojnost... NEBODUJTE

Magické dovednosti: Schopnosti a zkušenosti v oblasti magie. Můžete napsat míru talentu, jakou postava pro magii jeví, a v případě mágů i seznam magických schopností, které ovládá (viz Reálie > Magie).

Jiné dovednosti: Vše, co se nehodí do jiných kategorií – čtení, psaní, astronomie, vyšívání, řemeslo...

Poměrně přísně se pohlíží na dovednosti začínajících postav. Vaše postava se bude během hry bohatě rozvíjet, proto je tomuto vývoji vhodné nechat místo; není vůbec nutné začínat s dokonalou postavou. Při tvoření dovedností je důležité dbát na věk a zázemí postavy – každá dovednost by totiž měla být nějakým způsobem odůvodněna. Není možné, aby byla dvacetiletá postava mistrem magie, stejně tak není důvod, proč by křehká dívka z aristokratické rodiny měla dokonale ovládat šerm místo etikety. Na „kouzelné dědečky“ u cest, kteří jen tak učí osiřelé děti magii, lukostřelbě apod. nehrajeme…Předlohu pro draka si kopírujte do karty poté, co se pro vás vylíhne dračí vejce.

DRAK:
Jméno Vašeho draka:
Pohlaví:
Datum vylíhnutí: Datum v reálném a herním čase (pomůcka pro udržování přehledu o stáří a dovednostech draka)
Vejce: Popis vejce, ze kterého se drak vylíhl - není nutné uvádět.
Barva:
Barva plamenů: Pokud váš drak ještě plameny nechrlí, barvu plamene neurčujte.
Vzhled:
Povaha:
Opravy a změny v kartě
Budete-li si během hry v kartě něco významného měnit (doplňovat dovednosti, apod.), vždy o této změně napište krátký příspěvek v tématu vaší karty. Toto se nevztahuje na dopisování nových známých postav nebo odehraných MQ. U významných změn (u magie, historie, atp.) je třeba popsat aspoň stručně v aktualizaci původní verzi a na co ji měníte. Logicky je totiž zakázáno přizpůsobovat si dovednosti během hry tak, jak se vám to zrovna hodí.
Nezapomínejte si herní kartu udržovat aktualizovanou – vaše postava se totiž během hry vyvíjí jak povahově, tak i dovednostně, a díky dopisováním do karty si udržujete přehled nejen vy, ale i vaši spoluhráči. Někteří hráči si také do karty zapisují seznam postav, které během hry ta jejich potkala; vřele to doporučujeme!
Uživatelský avatar
Posel
Příspěvky: 591

JAK NAPSAT KARTU - PŘEDLOHA

Příspěvek od Posel »

FYZICKÉ DOVEDNOSTI - PŘEHLED
Vítáme raději text u vašich dovedností, abychom měli lepší představu o to, kde k tomu postava přišla, jak dlouho se učila a od koho, ale i doprovodné bodíky (každý za "svou" rasu) mají určitou výpovědní hodnotu.

Vrozené (síla, rychlost, výdrž, ohebnost...)
 • 1-2: Postava je ve schopnosti mírně nadprůměrná (běhá o něco rychleji než její vrstevníci... ten, kdo si může dovolit šikanovat ostatní děti na tělocviku)
 • 3-4: Postava je ve schopnosti nadprůměrná (uzvedne toho víc, než mnoho dalších,... ten, kdo zvedá 80 kg na bench)
 • 5: Postava ve schopnosti přímo vyniká (má mnohem větší výdrž, než drtivá většina ostatních,... hvězda školního týmu v rugby, která se díky tomu dostala na soukromou vysokou)
 • 6-7: Postava patří mezi absolutní špičku (účastník mistrovství světa v lyžařské disciplíně)
 • 8-9: Postava nadaná neuvěřitelným talentem, který byl podpořen roky a roky tvrdé dřiny (výherce mistrovství světa v lyžařské disciplíně)
 • 10: Téměř nadpřirozená úroveň dovednosti (indický guru stojící jednou nohou na provaze nad propastí)
Naučené (plavání, jízda na koni, šerm, střílení z luku...)
 • 1-2: Postava měla alespoň nějakou zkušenost s dovedností a ovládá hrubé základy (rozpozná mop od hole a tuší, na jakém konci se to drží), zná nějaký ten základní postoj.
 • 3-4: Na třetím stupni zná všechny postoje i výpady, dokáže se slušně ubránit a na čtvrtém stupni již dokáže dovednost poměrně efektivně použít a taktéž se slušně ubránit pár fígly navíc – úroveň řadových vojáků (lukem si už omylem nevystřelí svoje oko, ale zcela účelně oko protivníka).
 • 5: Schopnější válečníci, kteří mají za sebou již nějaký ten ošemetný souboj a delší dobu ve službě, s dovedností již mají mnoho praktických zkušeností a jen vzácně a za určitých okolností udělají chybu.
 • 6-7: Stupeň, který lze získat pouze notnou dávkou zkušeností - umí mnohé šikovné fígle, na které se dá přijít pouze intenzivním tréninkem, a může už kvalitně učit i ostatní. (Bez ostychu se může poměřovat s Legolasem a Gimlim v Helmově žlebu)
 • 8-9: Stupeň, kterého je obtížné dosáhnout i pro samotné starší jezdce. Je to stupeň mistrů, kteří znají mnoho různých a na pohled téměř neuvěřitelných technik. (Geralt z Rivie bledne závistí)
 • 10: Válečný veterán postaršího věku, který si prošel obřím množstvím tvrdých bitev, neochvějný v jakékoliv situaci a pod jakýmkoliv tlakem, bojovník, který dokonale splývá se svojí zbraní a používá ji tak skutečně, jako kdyby se jednalo o prodloužení jeho vlastní paže. (Bůh Thor ničí kladivem ledové obry a stíhá při tom svačit)
Uživatelský avatar
Posel
Příspěvky: 591

JAK NAPSAT KARTU - PŘEDLOHA

Příspěvek od Posel »

DODATKY K ŠĽACHTICKÝM POSTAVÁM
Pokiaľ sa rozhodnete pridať sa do niektorých z existujúcich rodov, prezrite si karty už vytvorených šľachticov, ktorí sa v hre nachádzajú, aby ste tým predošli akýmkoľvek nedorozumeniam. Nekušú ani nebijú, preto im v prípade otázok alebo dohodnutia na podrobnostiach pokojne napíšte. Zväčša je už herne vytvorená politika, ktorú by ste mohli vašou postavou narušiť, alebo ju úplne pretvoriť, preto vás prosíme, aby ste ich dejové línie rešpektovali a tým pádom nesabotovali.
Postavy šľachticov sú ako aj medzi nováčikmi, či už ako hráčmi ašpirujúcimi na Jazdcov alebo sekundárnymi postavami, ale aj medzi Jazdcami.
Istú pozornosť venujte aj menám, aby sa neopakovali, alebo aby prípadne neboli podobné už niekde zmieneným (Lhisa - Lisa).

Ďalším problémom, s ktorým sa stretávate a preto vymýšľate rôzne bizarné spôsoby je, ako dostať svojho šľachtica na Vroengard. Stačí trocha kreativity a miesto nadbytočne spletilých (a tým pádom často aj nedomyslených) dôvodov môže byť jednoducho už nižšie spomínané vyrastanie na ostrove, dlhodobá návšteva niektorého z príbuzných, úloha od rodičov/hlavy rodu, diplomatické jednania, možno aj nútená dlhodobá dovolenka za trest (je známe, že Vroengard je viac-menej odrezaný od dvora a preto má akúsi vlastnú internú politiku) a iné. Dôvodov sa vždy dá nájsť veľa a niekedy je v jednoduchosti krása. Netvrdím tým, že by vaša postava mala byť ochudobnená o komplexnosť, no v prípade, že máte vymyslenú dejovú líniu (možno dohodnutú aj s inými hráčmi), všetky originálne (a domyslené) nápady sú vrelo vítané.

Vzdelanie šľachticov
Najčastejšou chybou pri písaní kariet je, že sa bežný plebs zázračným spôsobom dostáva k učiteľom (alebo tiež potulným dedkom v sivých plášťoch, či iných starešinov), ktorí ich okrem iného naučia písať aj čítať. Nesmieme však zabúdať, že gramotnosť bola privilégiom buďto bohatých vrstiev obchodníkov, ktoré si vzdelanie, resp. tutorov pre svoje deti mohli dovoliť, alebo teda osobám šľachtických vrstiev.

Poznámka: V žiadnom prípade nie je dovolené farmárom/pastierom oviec/a iným indivíduám, ktoré meč videli akurát možno tak z diaľky, ovládať boj s akoukoľvek zbraňou! Musíte si uvedomiť, že možnosť aj tohto vzdelania bola poskytnutá skutočne len vyšším vrstvám.
TRIVIA:
- chlapci zo šľachtických rodov (aj deti, z ktorých sa stali potencionálni duchovní alebo teda inteligencia) sa učili umeniu boja s mečom, alebo iných zbraniach už od útleho detstva viac-menej povinne
- rodičia vždy vyvíjali veľké úsilie organizovať život svojich detí, či už išlo o milenky a sňatky, výber učiteľov a plánovanie kariéry
- od narodenia sa o nich často starali pestúnky, ktoré dohliadali na ich výchovu
- akonáhle vedeli rozprávať, bola im predstavená etiketa a základy morálky, ako aj pravidiel dvora
- základnými vlastnosťami, ktoré v tomto čase získali boli pravidlá stolovania, tanca, spevu a často boli učení hrať na niektorý z hudobných nástrojov
- deti boli taktiež posielané k svojím známym či vyššie postaveným šľachticom, čo im dávalo možnosť si takto všetky schopnosti zlepšiť, alebo teda získať ich na vyššej úrovni, než im mohli poskytnúť ich rodičia
- vo veku 6 – 7 rokov síce pokračovali vo vyššie uvedenom vzdelaní, no do ich bežného rozvrhu sa dostali aj hodiny s tutormi a učiteľmi, ktorí ich učili písať a čítať, ako aj všetkým ostatným vedám podľa požiadavok rodičov
- učenie mladých dám bolo o niečo menej intenzívnejšie (potrebné pochopiť, že postavenie ženy dokonca aj v stredovekej šľachte nebolo tak dôležité a bolo skôr formálneho (a niekedy až dekoratívneho) charakteru)
- zatiaľ čo chlapci započali svoju výuku v love a v jazdení na koni, až sa nakoniec v cca 14 rokoch museli pripravovať na rolu rytiera a to v nosení zbroje, boji s mečom a rôznymi inými zbraňami a prezentovania svojho rodu na turnajoch. V 18 rokoch získavajú rytiersky titul.
- aj dievčatá sa učili jazde na koni, avšak nie bojovať!!! (akýmkoľvek spôsobom, za prak či akékoľvek iné zbrane už skutočne budú padať hlavy a ja osobne budem kat, takže si to tri krát premyslite). Postupne v spoločnosti gardedám sa učili umeniu tkania, vyšívanie a šitia, ako aj vedeniu domácnosti (žena bola zodpovedná za pohostenie, ako aj reprezentovania rodu, výzoru ich domu a celkovej povesti)
(sepsala Ananké)
Odpovědět