Dračí jezdci
Přestože se Dračí jezdci stále těší velké úctě a obdivu, pryč jsou časy, kdy byl jeden Jezdec zázrakem a dva jen příběhem pro malé děti. Počet Jezdců příjemně pomalým tempem lehce narůstá, a přestože jich stále ještě není dostatek a vůbec ne moc, ztratili už něco na své mystické pověsti.

Služeb Dračích jezdců nyní využívají hlavně armádní složky, námořní pěchota, domobrana, obchodní komora, vědní a magické organizace a další. Dračí jezdci jsou bojovníci, objevitelé, převozníci, ochránci i vědci. Chrání Alagaësii před ra’zaky a starají se o mír na hranicích. V dobách klidu ovšem často vykonávají i zcela obyčejné úkoly, jako je výpomoc v nemocnicích, doprovod karavan či objevitelských výprav, a naprosto výjimečně dokonce zastávají i úlohu pošťáků či spěšných poslů. V aktuální době se však stále ještě těší příslušnému společenskému postavení, jaké měli ve starých dobách.

Většina Dračích jezdců pobývá v rozsáhlém hradním komplexu zvaném Bašta, který leží poblíž Dorú Areaby, hlavního města ostrovu Vroengard. Zdejší společenstvo Jezdců je rozděleno do tří řádů, z nichž každý se věnuje jedné ze základních jezdeckých dovedností – boji, magii a léčitelství.
Obrázek
STRUČNÁ HISTORIE
Vše potřebné se dozvíte v Dějové lince

ŘÁDY VROENGARDU
Společenstvo dračích jezdců na Vroengardě je rozděleno do tří archetypálně odlišných řádů, z nichž každý se samostatně věnuje určité disciplíně – boji, magii a léčitelství. Každý řád má vlastní hierarchické uspořádání. V čele každého řádu stojí nejvyšší řádová autorita – pro Záři Fénixe mistr, pro Dravčí Spár velitel nebo představený/á pro Šarlatového Hada. Ostatní členové řádu jim podléhají. Starší jezdci jsou pověřeni výcvikem noviců.
Řády pracují většinou samostatně a mají svůj vlastní interní život, třebaže se členové jednotlivých řádových složek velice často setkávají a nejsou od ostatních nikterak izolovaní.

JEZDCI BEZ ŘÁDU
Jezdcem bez řádu se stává každý, kdož vstoupil do chrámu a svým bytím zapříčinil vyklubání vzácného pokladu, dráčete. Tímto okamžikem stává se právoplatným členem jezdeckého uskupení, od něhož se očekává ochraňovat mír. Rozsévat mezi lidem blahobyt a spokojenost, státi se závažím vyrovnávající jinak vychýlený jazýček rovnováhy. Proto, když dráče si vyvolilo, musí si poté jezdec do dvou měsíců věku svého šupinatého společníka vybrat některý ze tří řádů. Tímto činem zařadí se zcela do jezdekého dění, by se podrobil výcviku a mohl tím vykonávat hrdě jezdeckou řeholi.
Obrázek
DRAVČÍ SPÁR - ORDO MILITARIS
Archetypální zaměření: Boj
Primární směr: Ofenzivní a defenzivní boj, strategie, tělesný výcvik, zbraňová expertiza
Sekundární směr: Ofenzivní i defenzivní magie, ošetření zranění, psychologie boje
Heraldika: Bronzová orlice s rozepjatými křídly na černém poli


„Zvolit si cestu bojovníka je poutí na celý život. Nejen výcviku těla se podrobíš, ale i rozvoji duchovnímu. ...Úcta, kázeň, sebepoznání, pokora, ovládnutí umu předcházet bojům... Ale když už se dostaneš do nějaké roztržky, naučíme tě, abys to nebyl ty, kdo dostane do držky."
– Varda, velitel řádu

Ordo Militaris je řád úzce specializovaný na vše, co se týká boje. Zdokonalují své smysly a tělesné schopnosti usilovným tréninkem, stejně tak se snaží dosáhnout preciznosti v ovládání určité zbraně. Cvičí nejen svou obratnost a sílu, ale i přežití v nehostinných podmínkách. Byla by však chyba představovat si je jako nějaké surovce; Krom toho, že je v každé válečné složce nutný řád a disciplína, lze mnoho zkušeností o tom, jak perfektně ovládat své tělo, získat jen meditací a časem stráveným rozjímáním, přičemž se učí mírnit své mnohdy příliš ukvapené reakce. Stejně tak jako jezdci jiných řádů si i členové Dravčího spáru musí projít základní výcvikem, takže se jim nevyhne ani magie, léčitelství a diplomacie. V době války jsou elitní složkou armády, v době míru posilují domobranu, rozhání nepokoje a nebo vedou výcvik. Vypomáhají s převozy nákladů a chrání města i osoby na cestách.
ZÁŘE FÉNIXE - ORDO ARCANAE
Archetypální zaměření: Magie
Primární směr: Ofenzivní a defenzivní magie, věda, psychická cvičení
Sekundární směr: Symbolika, alchymie
Heraldika: Zlatý fénix stravovaný ohněm na purpurovém poli


„Mág používá jako hlavní zbraň důvtip a při soubojích naopak ví, že musí umět také šetřit vlastními prostředky nebo využívat výhod okolí. Stačí sáhnout do svého nitra, tam, kde je jiskřička vašeho pouta s magií, zlehka se jí dotknout a uchopit ji, když vyslovujete kouzlo...“
– Mia, mistryně řádu

Záře fénixe je řád zaměřený primárně na magii – nejen však na zdokonalování schopností jezdce jakožto mága, ale na zdokonalování chápání fungování principu magie obecně. Cesta studia, vysedávání v knihovnách a louskání mnohdy nezáživných teoretických prací, memorování grimoárů a luštění rukopisů. A řady pokusů a omylů. Každá nová schopnost, každé jedno kouzlo, které se čaroděj naučí, je zaplaceno potem a krví. Jeho prací je pochopit, jak kouzla pracují, proč pracují a jak je změnit, aby fungovala podle jeho představ. Jeho cílem je dostat se na samou dřeň astrálního světa, pochopit všechny vztahy a zjistit pravou příčinu úspěchu či neúspěchu kouzla, odhalit, jakých postupů použít a jaká spojení vytvořit, aby byl efekt kouzla právě takový, jaký potřebuje. Tato cesta se při nejlepší vůli nedá nazvat procházkou růžovou zahradou.
A až dospěje student ke svému prvnímu kouzlu, tomu nejzákladnějšímu ze základních, jen s hrůzou zjišťuje, kolik práce ho to už stálo, a kolik práce a odříkání ho to ještě stát bude, aby stanul na vrcholu. Ale na jakém vrcholu? Není to nic jiného, než postupný tábor na nekonečné skalní stěně, ze kterého je vidět o něco dále. Cesta magie je cestou neustálého objevování, nekonečné práce a tvrdý boj se sebou samým. A pochopitelně, ryzí radosti z objevování.

Řád se však také soustředí na vědu obecně; jak na hmotné tak na nehmotné úrovni. Studuje alchymii i mechaniku. Mágové řádu jsou potřeba kdekoliv, kam obyčejná lidská mysl nesahá, všude tam, kde je magie potřeba. Nejčastěji však jejich cesty vedou za studiem nových magických principů; ať už v terénu, nebo v domovské knihovně.
ŠARLATOVÝ HAD - ORDO SUFFRAGI
Archetypální zaměření: Léčitelství, humanitní směry
Primární směr: Magické i fyzické léčení, diplomacie, etiketa, historie-kronikářství, objevitelství, přírodověda
Sekundární směr: Jedy, rostliny, psychologie, teologie
Heraldika: Šarlatový dvouhlavý had omotaný kolem stříbrného meče na zeleném poli


"Dá se říct, že cokoliv se naučíš, k něčemu ti bude. Suffragi je aktivní na mnoha úrovních a jeho členové by měli mít co největší rozmach svých znalostí, aby byli připraveni na cokoliv."
– Sindúal, představená řádu

"Léčitelství, je dlouhou cestou s mnoha zákrutami a překážkami. Bude trvat mnoho měsíců než skutečně poprvé přijdeš k někomu zraněnému a vyléčíš ho naším způsobem, nebo mu sama namícháš vhodnou mast a odvar. Přesto ale výsledky tvého snažení jsou ze všech tří řádů nejpříjemnější - můžeš pomoci mnoha a mnoha lidem a usnadnit jim jejich úděl. To je veliká moc."
-
Řád Šarlatového hada se zaměřuje na vše, co se nějakým způsobem týká lidí a Alagaësie celkově. Jsou to nejen léčitelé, třebaže to bývá většinou jejich primární zaměření; jsou to historici, diplomati, přírodovědci, psychologové i teologové. Studují všechno živé, od lidí, přes zvířata, až k rostlinám a neživým částem přírody. Mohou poskytnout duchovní i fyzickou útěchu všem, kteří o to požádají. Jejich úkolem je mít přehled o všem, co se šustne – o politické situaci i o neštěstích ve světe. Nejčastěji patří mezi jejich práce výpomoc v nemocnicích, výzkum nově objevených rostlin či zvířat, doplňování zásob či potřeb nejrůznějším institucím, podpora slabším jezdcům jiných řádů, diplomatická jednání za celý Řád dračích jezdců a mnoho dalších důležitých aspektů života dračího jezdce coby politické postavy. Proto se také musí velmi často vyznat v etiketě a vypěstovat u sebe jistou formu důstojného chování i vzhledu. Většinou zastupují celý řád a vykonávají úkony, které není možné svěřit žádnému jinému řádu. Ze všech řádů jsou těmi nejflexibilnějšími a nejverzatilnějšími jezdci.
Jejich standarta je obvykle stříbrno-zelená - o malé šarlatové skvrnce, které ulpívá na hadovi a po níž nese celý řád název, vypráví několik minulostí opředených příběhů řádu.
-
"Náš řád není jen o ukazování se na plesech a občasném přiložení studeného obkladu na čelo rozpálené horečkou. Často budeš mít pocit, že se od tebe požaduje nebo očekává více, než myslíš, že zvládneš, nebo že tvůj výcvik nepostupuje vůbec kupředu. Nenecháš-li se ale tímto zastavit, brzy se ti všechna námaha vrátí a ty objevíš jakým kouzlem může být obyčejný vděčný úsměv či dobře zvládnuté vyjednávání."